Työterveys ja työsuojelu

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Käytännössä työsuojeluasoiden hoito ja toteutus on hajautettu organisaation eri portaille ja henkilöstölle. Yleensä työsuojelu ja siihen liittyvät asiat hoidetaan yhteistoimintana, minkä tarkoituksena on edistää työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Osasta työsuojeluun liittyvistä asioista on säädetty laissa, mutta myös paikallisesti voidaan sopia yhteistoiminnan muodoista.

Laki edellyttää työpaikalle kaiken kokoisille yrityksille työsuojelun toimintaohjelman. Ohjelman sisältö, muoto ja laajuus määräytyvät yrityksen toimialan, koon, tuotantotavan, laajuuden, palvelutavan ja työsuojelutarpeiden mukaan.

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto, vaikka palveluksessa olisi vain yksi palkallinen työntekijä. Työterveyshuolto on lakisääteinen velvollisuus. Työterveyshuoltoon kuuluvat työpaikkaselvityksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman tekeminen. Kela korvaa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.

Työsuojelun toimintaohjelma ja voimassa oleva työterveyshuoltosopimus on edellytyksenä Kelan korvausten saamiselle.

Työterveyspalvelut voi hankkia kunnalliselta tai yksityiseltä palvelutarjoajalta. Yritys voi hankkia palvelut yksin tai yhdessä toisten työnantajien kanssa.


Aiheesta muualla:

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää