Työsopimuksen sisältö ja keskeiset ehdot

Työlainsäädäntö ja työehtosopimuksen pakottavat määräykset säätelevät työsopimuksien noudattamista. Työsopimuslaki on pakottavaa oikeutta, eivätkä työnantaja ja työntekijä voi sopia vapaasti siitä, että onko kysymys työsuhteesta vai ei.

Työsopimuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

 • työnteon alkamisajankohta (voi olla eri aika kuin allekirjoituspäivä)
 • työntekopaikka
 • työsuhteen muoto ja kesto
 • mahdollinen koeaika
 • pääasialliset työtehtävät
 • työaika
 • sovellettava työehtosopimus
 • palkka ja palkanmaksukausi
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika ja sen määräytyminen
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • mahdolliset muut ehdot (sovitut lakia ja työehtosopimusta paremmat ehdot on kirjattava). Samoin lomarahan ja sairasajan palkan maksamisesta on sovittava kirjallisesti erikseen, jos työnantajaa ei sido mikään työehtosopimus).  Muita ehtoja voivat lisäksi olla kilpailukieltosopimus, liike- ja ammattisalaisuudet, kilpaileva työsopimus, ilta-, lauantai- ja sunnuntailisät
 • päiväys ja allekirjoitus

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti.

Suullinen työsopimus

Työnantajan ja työntekijän on mahdollista tehdä myös suullinen työsopimus. Suullisen työsopimuksen osalta on työnantajan ilmoitettava sopimuksen yleisistä ehdoista kuten kirjallisessa työsopimuksessa, mikäli työsuhde kestää yli kuukauden.
 

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää