Koeaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Koeaika saadaan sopia enintään kuuden kuukauden pituiseksi, jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvä koulutuksen, joka kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta.

Kahdeksaa kuukautta lyhemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Koeajasta on sovittava. Jos työnantajaa sitoo työehtosopimus ja siinä on määräyksiä koeajasta, on näiden määräyksien soveltamisesta ilmoitettava työntekijälle työsopimusta tehtäessä.

Työsopimus on purettavissa koeajan kuluessa molempien osapuolten toimesta, ei kuitenkaan syrjivin ja epäasiallisin perustein.

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä
 

Lue lisää

Liity Nuoret Duuniin postituslistalle

* pakollinen tieto