Koeaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Koeaika voi olla myös lyhempi niin sovittaessa.

Tarkista oman alan työehtosopimuksesta koeajan pituus. Kaikissa työehtosopimuksissa kesto ei ole kuutta kuukautta. Esimerkiksi kaupan työehtosopimuksessa on sovittu neljän kuukauden koeajasta!

Kahdeksaa kuukautta lyhemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Koeajasta on sovittava. Jos työnantajaa sitoo työehtosopimus ja siinä on määräyksiä koeajasta, on näiden määräyksien soveltamisesta ilmoitettava työntekijälle työsopimusta tehtäessä.

Koeaikaan vaikuttavat myös mahdolliset työkyvyttömyys -tai perhevapaat.

Työsopimus on purettavissa koeajan kuluessa molempien osapuolten toimesta, ei kuitenkaan syrjivin ja epäasiallisin perustein.

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää