Lakisääteiset työnantajamaksut

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/julkaisutTyönantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina seuraavia maksuja:

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Työntekijän ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöille ottama henkivakuutus, jonka työnantaja maksaa. Työntekijän ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen. Vakuutettuina ovat kaikkien niiden yrityksien työntekijät, joiden toimialaa koskevassa yleissitovassa sopimuksessa on tästä määräys. Peritään tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Vakuutusmaksu on vähennyskelpoinen yrityksen verotuksessa. Maatalousyrittäjien kohdalla ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä ja korvausten maksamisesta huolehtii maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Sosiaaliturvamaksu

Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. Summa maksetaan ennakkopidätyksen kanssa samanaikaisesti verovirastolle kunkin kuukauden 12.päivänä edellisen kuukauden aikana maksetuista palkoista. Työnantaja käyttää verohallinnon verotilijärjestelmää maksaessaan sosiaaliturvamaksuja.

Tapaturmavakuutusmaksu

Tapaturmavakuutusmaksu on lakisääteinen ja osa sosiaaliturvaa. Vakuutus korvaa työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamat kulut ja ansion menetykset. Työnantaja on velvollinen ottamaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työntekijälleen, jos työpäiviä kertyy kalenterivuoden aikana 12. Tapaturmavakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt. Vakuutusmaksut vaihtelevat alakohtaisesti ja työn vaarallisuuden mukaan 0,1-7 % välillä. Vakuutusmaksu on vähennyskelpoinen yrityksen verotuksessa.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, kun vuosipalkka on 25 000 euroa ja työnimike:

Työnimike Vakuutusmaksu
Myyjä (myymälässä) 224€
Metallurginen muokkaaja (metallimies) 909€
Perushoitaja 224€


Vapaa-ajanryhmävakuutus maksaa kaikissa luokissa 100 euroa/vuosi, joka on minimimaksu. Maksupromille 3,18 o/oo vuonna 2016.

Miksi vapaa-ajanryhmävakuutus?

Tilastojen mukaan työntekijöille sattuu vapaa-aikana kaksi kertaa enemmän tapaturmia kuin työssä.

Sairausvakuutuslain mukaan päivärahaa maksetaan vasta yhdeksän arkipäivän karenssiajan jälkeen.

Työnantajalle vakuutus on tärkeä sen vuoksi, että työnantajalla on oikeus tämän vakuutuksen päivärahakorvaukseen siltä työkyvyttömyysajalta, jolta hän on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa.

Työnantajalle maksettavat korvaukset

Työnantajalle maksetaan tapaturmapäivän jälkeisestä päivästä alkaen päivärahaa, kun tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys on kestänyt tapaturmapäivän lisäksi vähintään kolme päivää. Päiväraha maksetaan vakuutuksen ottaneelle työnantajalle. Vakuutuksen perusteella maksetaan sairausvakuutuksen karenssiajalta täyttä päivärahaa.

Vapaa-ajan ryhmävakuutuksen voi voi ottaa koko henkilöstölle tai sovitulle ryhmälle, kun työsuhteessa olevia vakuutettavia on samanaikaisesti vähintään kaksi.

Yritystoimintaa varten otetun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksut voi vähentää yrityksen verotuksessa. Vähennyskelpoisia ovat myös työttömyysvakuutuksen ja työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen maksut.

Työeläkevakuutusmaksu

Työnantajan on maksettava työeläkemaksu työntekijästä toimialasta ja työsuhteen pituudesta riippumatta. Vuoden 2017 keskimääräinen TyEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 % palkoista. Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,1 %. Maksua ei peritä alle 17- vuotiasta eikä yli 64-vuotiasta työntekijöistä. Maksuun vaikuttavat mm. tilapäiset alennukset sekä mahdolliset asiakashyvitykset. Sopimustyönantajan työeläkemaksu on keskimäärin 17,95 %.

Työeläkemaksu (TyEL), kun vuosipalkka on 25 000 euroa ja vakuutetun ikä on alle 53 vuotta = 6 175 euroa/vuosi.

TyEL maksu määräytyy tämän taulukon mukaan:

Työntekijän eläkemaksu / Maksu on % palkkasummasta

2015 2017

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin,
jos kuukausiansio on vähintään

57,10 €/kk 56,55 €/kk

Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

  • sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään
    8 334 €/kk (vuonna 2017)
24,70% 25,1%
Sopimustyönantajan maksua mahdolliset pienentävät hyvitykset ja alennukset yrityskohtaisesti.    

Tilapäistyönantajan TyEL-maksu
(sisältää työntekijän maksuosuuden)

  • ei vakinaisia työntekijöitä
  • palkkasumma alle 8 334 €/6 kk
    (vuonna 2017)
24,70% 25,1%

Työntekijän osuus TyEL-maksusta
(% palkasta)

  • alle 53-vuotiaan työntekijän osuus
  • yli 53-vuotiaan työntekijän osuus

 

5,70 %

7,20 %

 

6,15 %

7,65 %

Yrityksen maksamat TyEL-vakuutusmaksut voidaan vähentää verotuksessa tulon hankkimisesta aiheutuneina kustannuksina eli ns. luonnollisina vähennyksinä. Yritysverotuksessa voidaan tuloista vähentää kuitenkin ainoastaan työnantajan kustannukseksi jäävä osuus kokonaisvakuutusmaksusta.

Työntekijän eläkemaksu on puolestaan työntekijän verotuksessa vähennyskelpoinen.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin

kuuluvia työntekijöitä. Maksu lasketaan ennakkopidätyksen alaisista palkoista ja luontoiseduista. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2017 1,6 % palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2017 0,80 % palkasta. Työnantaja vähentää maksun työntekijän osuuden tämän nettopalkasta palkanmaksun yhteydessä. Maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle yhdessä työnantajan työttömyysvakuutusmaksun kanssa. Vakuutusmaksu on vähennyskelpoinen yrityksen verotuksessa. Voidaan hoitaa kuukausi- tai vuosi-ilmoituksin. Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksut vahvistetaan vuosittain. Tietoa maksuista löytyy vero.fi-sivuilta verohallinnon tiedotteista, vakuutusyhtiöistä, Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta ja Yrittäjien sivuilta.

 

Palkansaajan osuus

Työnantajan osuus

 

Milloin tilitetään ja minne

TyEL palkkasumman ollessa alle 2 044 500 euroa(maksu vaihtelee työnantajan koon ja työntekijöiden iän mukaan. Asiakashyvitys on asiakaskohtainen. 

6,15% ja

7,65 % (yli 53v)

17,95%(ka)

17,95 %(ka)

25,1% (keskimäärin n. 24,4 %)

Ilmoitukset sähköisesti OmaVero-palvelussa kuukauden 12.päivään mennessä. Vakuutusmaksut oman vakuutusyhtiön kautta.

TyEL – maksu tilapäinen työnantaja ja palkkasumma alle 8100 €/6kk

5,7 %

19 %

24,7 %

Ilmoitukset sähköisesti OmaVero-palvelussa kuukauden 12.päivään mennessä. Vakuutusmaksut oman vakuutusyhtiön kautta.

 

 

Työtapaturmavakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan sekä palvelua tarjoavien vakuutusyhtiöiden välillä. Maksun suuruus vaihtelee 0,1-7 % välillä. Tähän vakuutusyhtiö laskee lisäksi työttömyysvakuutusmaksun

Sovittavissa oman vakuutusyhtiön kanssa.

 

 

 

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkansaajan osuus

Työnantajan osuus

 

Milloin tilitetään ja minne

2 059 500 euron palkkasummaan asti

1,16 %

0,80 %

2,4 %

Maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle.Maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle. Maksut maksetaan pääosin kolmessa erässä, tammikuussa, toukokuussa ja lokakuussa. Suuret työnantajat, joiden palkkasumma ylittää palkkasummarajan, maksavat maksun viidessä erässä.  

2 059 500 euron palkkasumman ylittävästä osuudesta

1,6 %

3,30 %

4,9%

Yrityksen omistajasta

0,7 %

osaomistajasta 0,80 %

 

 

 

Ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, keskimäärin 0,07 %.

Maksetaan tapaturmavakuutuksen yhteydessä omalle vakuutusyhtiölle

Sairausvakuutusmaksu

Maksu on 1,08 %

 

Aiheesta muualla:

 

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää