Ilmoitukset työsuojeluviranomaiselle

Työsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus:

  • vakavasta työtapaturmasta tai ammattitaudista
  • ilmoitus hätätyöstä
  • nuorilla (16-17 vuoitias) teetetty kielletty työ vaatii poikkeusluvan. Valtioneuvoston asetus erityisen vaarallisista ja haitallisista töistä löytyy http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060475. Vaarallisen työn teettäminen vaatii ennakkoilmoituksen ja vaarallisen työn teettäminen on mahdollista vain poikkeustilanteissa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ja esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille vaarallista töistä löytyy http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120188.

 

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää