Perehdyttäminen ja työnopastus

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan uuden työpaikkansa tavat, ihmiset, työt ja siihen liittyvät odotukset.

Työnopastuksella tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, mitkä liittyvät itse työn tekemiseen. Työnopastus on tärkeä osa ennakoivaa työsuojelua. Lisää tietoa ja opastusta saa työturvallisuuskeskuksen sivulta.

Vastuu perehdyttämisessä on työnantajalla ja perehdyttämisestä on säädetty työturvallisuuslaissa.

Tarvittaessa perehdytystä ja työnopastusta tulee antaa kaikille henkilöstöryhmille ja tämä koskee myös vanhoja työntekijöitä.

Perehdytyksen ja opastuksen tueksi tulee tehdä kirjallinen perehdytyssuunnitelma, jolla seurataan opastuksen etenemistä ja arvioidaan tavoitteisiin pääsemistä.


Aiheesta muualla:

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää