Vuosilomapalkka ja lomaraha

Vuosiloman ajalta maksetaan säännönmukainen palkka tai keskimääräinen palkka. Kuukausipalkkaisen lomapalkkaan on lisättävä muut kuin tilapäiset palkanlisät. Työntekijälle lomapalkka maksetaan ennen loman alkamista. Kuitenkin työehtosopimuksessa tai paikallisesti voidaan sopia, että vuosilomapalkka maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Työntekijälle, joka työskentelee alle 14 päivää kuukaudessa tunti- tai suorituspalkalla, maksetaan lomakorvauksena työsuhteen keston mukaan 9 % tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden palkasta.

Sairaus, tapaturma tai vanhemmuuteen liittyvät syyt, lääkinnällinen kuntoutus, lomauttaminen tai viranomaisen määräämä karanteeni eivät alenna laskennallista lomanmääräytymisvuoden palkkaa ja siten loma-ajan palkkaa. Loma-ajan palkasta on yleensä sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa. Loma-ajan palkka on yleensä n. 50 % vuosilomapalkasta.

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää