Palkan maksaminen

Palkka koostuu tehdyn työajan mukaan maksetusta palkasta ja välillisistä palkkakustannuksista. Tehty työaika on työpaikalla tehtyä työtä ja tähän luetaan myös matkustus- ja koulutusaika, sekä ay-tehtävien hoitoon käytetty aika.

Välilliset palkkakustannukset kannattaa huomioida palkkakustannuksia arvioidessa. Välillisiä palkkakustannuksia ovat mm:

 • vuosilomapalkka
 • lomaraha (lomaltapaluuraha)
 • sairausajanpalkka
 • sairaan lapsen tilapäinen hoitovapaa
 • palkka koulutus- ja matkustusajalta
 • hälytysraha ja varallaolokorvaus
 • työsuhteen pituuden perusteella maksettavat lisät
 • arkipyhäkorvaukset
 • äitiys- ja isyysvapaan palkka
 • työajan lyhentämisen takia maksetut lisät tai korvaukset
 • palkalliset merkkipäivät ja yhteiskunnallisten luottamustehtävien hoitaminen
 • luontoisedut
 • tulos- ja voittopalkkiot


Muita mahdollisia henkilöstömenoja ovat mm.

 • työmatkakustannukset
 • työterveyshuolto
 • työpaikkaruokailu
 • henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminta
 • koulutus
 • muut henkilökuntaedut

 
Ennakkopidätyksen alaiset palkkatulot lasketaan verokortin pidätysprosentin mukaisesti ja tilitetään edelleen verottajalle kuukausittain tai palkanmaksua seuraavan kuukauden 12 päivään mennessä. Ennakkopidätyksen alaiseen palkkaan kuuluvat:

 • rahapalkka, sairausajan palkka, lomapalkka ja lomaraha
 • rahana saatu merkkipäivä tai muu vastaava lahja
 • luontaisedut verotusarvon mukaan (puhelimen käyttöetu, autoetu, lounasetu ja asuntoetu)
 • tavanomaista kalliimpi (yli ½ kuukauden bruttopalkka) merkkipäivälahja
 • yrittäjän yksityiskäyttöön ostamat tavarat, jotka yritys on maksanut
   

Palkka on maksettava pankkitilille ja palkka on oltava käytettävissä erääntymispäivänä. Jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhempi aika, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja muussa tapauksessa kerran kuukaudessa. Suorituspalkkaustyössä palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen, ellei suorituspalkkaa makseta kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Jos suorituspalkkaustyö kestää yhtä palkanmaksukautta pitempään, on kultakin palkanmaksukaudelta maksettava työhön käytetyn ajan mukaan määräytyvä osa palkasta. 


Aiheesta muualla:

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää