Takaisinottovelvollisuus

Tietyissä tapauksissa uutta työvoimaa tarvittaessa, työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä entiselle työntekijälleen. Työnantajan takaisiottovelvoite syntyy yleensä, kun työsuhde on päättynyt tuotannollisin tai taloudellisin perustein tai saneerausmenettelyn seurauksena.

Takaisinottovelvollisuus edellyttää että

  • työntekijä on irtisanottu muusta kuin henkilöstö johtuvasta syystä ja työsuhteen päättymisestä ei ole kulunut yhdeksää kuukautta
  • työntekijää tarvitaan samaan tai samankaltaisin tehtäviin, joita työntekijä työssä oli tehnyt
  • takaisinottovelvollisuuden piirissä oleva työntekijä etsii töitä edelleen TE-toimiston välityksellä. Työantajalla on velvollisuus tiedustella tätä TE-toimistolta
  • työnantajalla on aito lisätarve näihin työtehtäviin

Lisätietoa mm. http://www.ytk-yhdistys.fi/fi/tyasuhdetietoa/tyanantajan_takaisinottovelvollisuus/

Työsopimuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää