Kielletyt irtisanomisperusteet

Kielletyt irtisanomisperusteet ovat:

  • työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma, ellei työntekijän työkyky ole näiden seikkojen vuoksi olennaisesti vähentynyt ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista
  • työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet tai hänen osallistumisensa yhteiskunnalliseen tai esim. ay-toimintaan
  • työntekijän osallistuminen työsopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen työtaistelutoimenpiteeseen
  • turvautuminen työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin

 

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää