Työsuhteen päättäminen, purkamisperuste ja irtisanominen

Yleissäännös irtisanomisperusteista on, että toistaiseksi tehty työsopimus päätetään irtisanomalla, irtisanomisaikoja koskevia yleisiä säädöksiä noudattaen.

Toistaiseksi tehty tai muutoin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään toisen sopijapuolen tietoon saatettavalla irtisanomisella.

Irtisanomisajan noudattamisesta jättämisestä voidaan työnantaja tuomita maksamaan irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä. Työntekijä taas on velvollinen suorittamaan työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä. Jos irtisanomisaika on laiminlyöty vain osittain, niin korvausvelvollisuus on rajattu noudattamatta jääneen irtisanomisajan osan palkkaa vastaavaksi määräksi.

Työnantajan on noudatettava työsopimuksen päättämismenettelyn tapoja. Tähän kuuluvat mm. työsuhteen päättämisperusteiden selvittäminen ja työntekijän kuuleminen.

Työnantaja saa purkaa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida olettaa kohtuudella työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Lisäksi on mahdollista tehdä työsopimuksen päättämissopimus, mikä on vapaaehtoinen.
 


Aiheesta muualla:

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää