Jari Jolkkonen, Kuopion hiippakunnan piispa

Olen Jari Juhani Jolkkonen ja toimin Kuopion hiippakunnan piispana. Olen kotoisin Ilomantsista Pohjois-Karjalasta. Nykyisin asun Kuopiossa vaimoni Hannan ja viiden lapsemme kanssa. Kuopiossa on iloa asua, se tuntuu jo kodilta. Tunnen nöyrää kiitollisuutta, että saan tehdä työtä Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan ihmisten keskellä ja heidän puolestaan.

Opiskeluun ja työhön liittyvät tehtävät ovat kuljettaneet minut eri puolille Suomea. Koen sen suurena rikkautena. Jokaisessa paikassa olen saanut tutustua erilaisiin ihmisiin, toimintatapoihin ja kulttuureihin. Ne kaikki ovat valmentaneet elämässä eteenpäin. Kaikista opiskelu- ja työkokemuksista on jäänyt pysyviä eväitä, myös nykyisiin työtehtäviini.

Olen opiskellut Helsingin yliopistossa valmistuen teologian maisteriksi 1994 ja teologian tohtoriksi vuonna 2005. Kirkollista työtä olen tehnyt muun muassa seurakuntapappina, sotilaspappina ja piispainkokouksen pääsihteerinä. Tunnen intohimoa myös akateemiseen tutkimukseen, ja siksi olen toiminut tutkijana ja opettajana Helsingissä ja Joensuussa. Monipuolinen työkokemus kaikkinensa on laajentanut näkökulmaa, josta elämää tarkastelen. Koen myös, että mielekkäät opiskelu- ja työelämäkokemukset ovat olleet elämän keskeisiä tukipilareita antaen sille runsaasti merkitystä ja sisältöä toimeentulon lisäksi. Kuopion piispaksi minut valittiin helmikuussa 2012 Wille Riekkisen jäädessä eläkkeelle.
Miksi kummina?

Nuoret Duuniin –työllisyyskampanjasta luin lehdestä viime vuonna ja pidin sitä ehdottoman tärkeänä. Kun kampanjasta sitten oltiin yhteydessä ja kysyttiin kummiksi, minun oli helppo suostua. Koin kampanjan tavoitteet ja pyrkimykset yhteiskunnallisesti ajankohtaisina ja henkilökohtaisesti tärkeinä – niiden toteutumista kummiudellani tahdon tukea ja auttaa. Myös kampanjan laaja ja moninainen toimijajoukko on mielestäni hieno asia.
Oli aika, jolloin työläiset pitivät yrittäjiä riistäjinä ja yrittäjät työläisiä potentiaalisina vallankumouksellisina. Nykyisin tuollainen vastakkainasettelun aika on takana. Nykyisin ymmärrämme, että kuulumme yhteen ja tarvitsemme toisiamme. Yritykset tarvitsevat osaavia ja innostuneita työntekijöitä – ilman niitä ei tule mitään. Ihmiset puolestaan tarvitsevat työtä ja toimeentuloa – juuri sitä yritykset tarjoavat. Erityisen tärkeää on, että juuri nuoret voisivat saada kokemusta työelämästä. On tärkeää, että jokainen voisi kokea: minua tarvitaan, minä osaan, minä kykenen huolehtimaan itsestäni.

Piispana tahdon tehdä työtä sellaisen Itä-Suomen puolesta, jossa ihmiset voivat hyvin, kunnioittavat toisiaan, näkevät jokaisen ainutlaatuisena persoonana ja tahtovat pitää huolta toisistaan, erityisesti heikompiosaisista. Yleensäkin ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ovat tärkeitä sekä minulle että kirkolle, jota palvelen. Tahdon edistää niitä mahdollisuuksien mukaan myös omassa elämässäni todellisin teoin.

Kummius tarkoittaa minulle sitä, että olen näkyvillä kampanjamainonnassa, pidän asiaa esillä yhteiskunnallisissa tapaamisissa ja puhun asian puolesta esimerkiksi piispantarkastuksissa. Aion ottaa asian esille luontevasti muutoinkin ihmisiä tavatessani. On arvokasta, jos kampanja onnistuu parantamaan pohjoissavolaisten nuorten pääsyä avoimille työmarkkinoille. Tätä haluan omalla toiminnallani, kampanjakummiudella, edistää.

Jari Jolkkonen, Kuopion hiippakunnan piispa

 

Materiaalipankki

Täältä löydät valmiita pohjia mm. työsopimuksiin ja -todistuksiin.

Lue lisää

Työllistäneet yritykset

Täältä löydät yritykset, jotka ovat työllistäneet kampanjassa nuoria.

Lue lisää

Vinkkejä työnhakuun

Aktiivisuus kannattaa, kun haet töitä. Tsekkaa vinkit.
 

Lue lisää